logo

Huisreglement TSO

 • De overblijfgroepen worden flexibel ingedeeld met, wanneer mogelijk, een splitsing tussen kleuters en overige leerlingen. Om het overblijven voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er tijdens het eten ook voorgelezen, naar muziek geluisterd.
 • Tijdens het eten geven we kinderen de ruimte om met elkaar te praten en sociaal bezig te zijn, maar we proberen hen wel te stimuleren hun eten netjes op te eten. Kinderen nemen zelf hun eten of drinken mee van huis. Net als u, vinden wij gezonde voeding belangrijk dus liever geen snoep, koek, chips, frisdrank en energydrank in het lunchpakket.
 • Na de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om te spelen. Dit zal vaak buiten zijn. Dit zodat ze even uit het gebouw zijn, een frisse neus kunnen halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of tekenen.
 • Wijzigingen in het aantal dagen waarvoor opvang wordt gevraagd, dient u schriftelijk 1 maand van te voren aan te vragen.
 • Een ouder is op alle fronten verantwoordelijk voor zijn/haar kind, wanneer hij/zij aanwezig is op Kindercentrum Babbels
 • Indien uw kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u  dit vóór 9.00 uur door te geven. Als het kind niet beter is gemeld, gaan wij er vanuit dat het nog ziek is en dus niet naar Babbels toe komt. Een telefoontje wanneer uw kind beter is, is dus noodzakelijk.
 • Bij plaatsing dient u drie telefoonnummers door te geven waar u of uw partner of familie/vrienden te bereiken zijn. Het derde telefoonnummer dient altijd een ander nummer te zijn dan mobiele- werk- en huistelefoonnummers van ouders. Wijzigingen daarvan gaarne tijdig doorgeven.
 • Op Kindercentrum Babbels geven wij alleen medicijnen op doktersvoorschrift..
 • Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, moet het direct opgehaald worden door. Na behandeling met een speciale shampoo mogen ze weer komen. Kindercentrum Babbels raadt ouders aan om door te gaan met behandelen tot er geen neten meer te vinden zijn op het haar.
 • Bij het bewust kapot maken van speelgoed van Kindercentrum Babbels door kinderen van de BSO wordt er aan de ouders gevraagd, om samen met het kind, 1 euro uit de spaarpot te halen waarmee ze zelf (symbolisch) de kosten van het kapotgemaakte speelgoed betalen.
 • Kindercentrum Babbels is niet aansprakelijk voor het zoekraken van meegenomen speelgoed en/of kleding.
 • Ziekte- en vakantiedagen kunnen binnen het schooljaar ingehaald worden. Aan het einde van het schooljaar en bij beëindiging van het contract, komen de overgebleven dagen te vervallen.
 • De dagen kunnen alléén ingehaald worden onder de voorwaarde dat er plaats is op de groep.
 • Er wordt niet op eigen initiatief gegevens van klanten aan derden doorgegeven. Er zal eerst toestemming gevraagd worden aan de betreffende perso(o)n(en).
 • Kindercentrum Babbels werkt bij brand of calamiteiten volgens het brandbestrijdings-en ontruimingsplan van school.
 • Ouders dienen qua kleding en schoeisel rekening met het weer te houden.
 • Koordjes van bijvoorbeeld jassen mogen niet langer zijn dan 15 cm.