logo

Dagindeling

Op de buitenschoolse opvang wordt, om de groepen structuur te bieden, een 'globale' dagindeling aangehouden. Van deze dagindeling kan afgeweken worden omdat wij willen inspelen op de behoeften van de kinderen. Wij beschouwen de dagindeling dan ook als een 'leidraad'.

Het eten en drinken is 100% biologisch.

Middagprogramma

 • 13.00 uur De kleuters van de Meiboom worden door de BSO leiding uit de klas gehaald. Eerst is er een gezamelijk tafelmoment waar de kinderen iets mogen eten of drinken. Dit is niet verplicht omdat ze al in de klas hebben gegeten. Daarna mogen de kinderen vrij spelen.
 • 14.50 - 15.00 uur De kinderen van onderbouw worden opgehaald.
 • 15.00 - 15.45 uur Binnenkomst van de kinderen/Tafelmoment.
  De pedagogisch medewekers zit met de kinderen aan tafel, kletsen en drinken. Elk kind krijgt minimaal een half stuk fruit. Zij worden daarnaast wel gestimuleerd, maar niet gedwongen, om meer te eten. Daarna nog een koekje, cracker of traktatie.
 • 15.45 uur Kinderen mogen vrij spelen
 • 16.00 uur Activiteit. 
  Dit kan betekenen:
  • Een creatieve activiteit, zoals: knutselen in het knutselatelier, verven en tekenen
  • Spelen met constructiemateriaal, zoals Kapla (blokjes)
  • Spelen met verkleedkleren, hutten bouwen, spelen met de treinbaan
  • Buiten vrij spelen (op een niet-afgesloten buitenruimte)
  • Binnen vrij spelen
  • Puzzelen of een spelletje doen
 • 17.00 uur Drinken en iets eten (groentemoment).                                                                                                        De kinderen krijgen nog iets te drinken, rauwe groente (wortel ,paprika, tomaat, radijs, etc.) en/of een koekje. Ze hoeven hiervoor niet aan tafel te zitten. Het is de bedoeling dat ze even wat (kunnen) drinken en dan weer verder gaan met hun spel.
 • 18.00 - 18.30 uur Opruimen

Globaal dagprogramma tijdens vakanties  

 • 8.00 - 9.30 uur Binnenkomst van de kinderen.
  Er is tijd om vrij te spelen.
 • 10.00 uur Gezamenlijk moment.
  De kinderen zitten met de pedagogisch medewerkers aan tafel en krijgen fruit en drinken.
 • 10.30 uur Kinderen nemen deel aan de aangeboden activiteit of gaan vrij spelen.
 • 11.45 uur Lunch
  Voordat de kinderen aan tafel gaan, worden zij naar het toilet gestuurd en wassen zij hun handen. De kinderen lunchen aan tafel met de pedagogisch medewerkers. De oudere kinderen smeren zelf hun brood. Het brood van de jongere kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers gesmeerd.
 • 12.45 uur Vrij spel
 • 13.30 uur De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan. 
  Kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet. Wanneer kinderen niet deelnemen aan de activiteit, gaan zij vrij spelen.
 • 15.00 uur Koekje eten en drinken.
  De kinderen zitten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel en krijgen iets te eten en te drinken.
 • 15.45 uur De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan.
  Kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen of niet. Wanneer kinderen niet deelnemen aan de activiteit, gaan zij vrij spelen.
 • 16.45 uur Groentemoment en drinken.
  Ze hoeven hiervoor niet aan tafel te zitten.
 • 17.00 - 18.30 uur De kinderen worden opgehaald door ouders.
  Wanneer een kind wordt opgehaald, ruimt hij het speelgoed of materiaal op waar hij op dát moment mee aan het spelen is.