logo

Uiten

Op Kindercentrum Babbels willen wij kinderen leren hóe zij zichzelf kunnen uiten. Met uiten bedoelen wij: vertellen hoe jij je voelt, wat jij ergens van vindt. Wij willen hen leren zich op een sociaal wenselijke manier te uiten in een situatie die voor hen onprettig is.

De pedagogisch medewerkers willen kinderen bewust maken van het gevoel dat ze hebben in een bepaalde situatie. Zij willen de kinderen leren te praten over het feit dat zij verliefd zijn, verdrietig zijn, heel blij zijn en de reden daarvan. Veel kinderen zijn zich wel bewust van deze gevoelens en door erover te praten kunnen zij het een plek geven.

Sponsor van Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Spaarne Gasthuis te Hoofdorp en Haarlem. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!