logo

Hygiëne omgangsvormen

Op het gebied van hygiëne willen wij kinderen ook bepaalde omgangsvormen aanleren.

Wij leren kinderen bijvoorbeeld dat het niet leuk is voor een ander wanneer je midden in zijn gezicht hoest of niest. Om die reden leren wij hen om in plaats daarvan in hun elleboog te hoesten of te niezen.

Daarnaast leren wij hen bepaalde waarden/normen wat betreft het (samen) eten. Voor het eten moeten de kinderen altijd hun handen wassen. Tijdens het eten mogen de kinderen niet met vieze handen aan elkaar zitten. Tevens mogen zij het voedsel van andere kinderen niet aanraken of ermee spelen.

De pedagogisch medewerkers leren de kinderen met hun mond dicht te eten. Er wordt uitgelegd aan de kinderen dat het niet smakelijk is voor anderen wanneer zij hen met hun mond open zien kauwen.

Wat betreft het toiletbezoek stimuleren de pedagogisch medewerkers kinderen de w.c. áltijd door te trekken en het toilet netjes achter te laten. Daarnaast moeten zij áltijd hun handen wassen, mét zeep en hun handen afdrogen met papieren handdoekjes.

Sponsor van Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Spaarne Gasthuis te Hoofdorp en Haarlem. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!