logo

Doelen van opvang

Het hoofddoel van de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels is: kinderen van 4 jaar tot en met 13 jaar oud, tussen de middag, na schooltijd en in de schoolvakanties op te vangen. Alle kinderen zijn welkom bij Kindercentrum Babbels. De BSO werkt nauw samen met school De Klimboom en studiecentrum voor leerontwikkeling Fibben om de kinderen die dat nodig hebben extra aandacht te geven.

Subdoelen die voortvloeien uit het hoofddoel, zijn:

  • De kinderen een omgeving bieden waarin zij zich geborgen en veilig voelen en waarin zij leren omgaan met anderen en hun omgeving (stimuleren van sociale vaardigheden).
  • Het ondersteunen van het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.
  • Binnen de opvang willen wij de kinderen naast lichamelijke verzorging ook emotionele veiligheid bieden. Daarnaast willen wij de kinderen mogelijkheden bieden tot het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties. Ten slotte willen wij de kinderen bepaalde normen en waarden meegeven.
  • Het bieden van een rustpunt en individuele aandacht aan kinderen.
  • Het begeleiden van het kind in zijn vrijetijdsbesteding.
  • Het begeleiden van de groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Het ondersteunen het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekeninghoudend met de grenzen van de groep.

Het tweede belangrijke hoofddoel van de opvang die wij bieden betreft de ouders. Wij bieden ouders de mogelijkheid om andere bezigheden te ondernemen naast het gezinsleven, zoals studie, werk.

Dit sluit heel mooi aan op schoolgedachte van de school De Klimboom: De Klimboom is groot en sterk, geeft bescherming, is een spannende ontdekplek, doet een beroep op actief bewegen. Je kunt er al je energie kwijt, je moet het hoofd erbij houden, je goed vasthouden. Je kunt steeds een stukje hoger gaan, waardoor je steeds verder weg kunt kijken.