logo

Schokkende ervaringen

Kinderen maken soms moeilijke en traumatische dingen mee, zoals het overlijden van een gezinslid, echtscheiding, mishandeling of een verkeersongeval. Het is belangrijk om stil te staan bij deze gebeurtenissen, omdat kinderen erdoor in hun ontwikkeling bedreigd kunnen worden. Een traumatische gebeurtenis zorgt voor grote veranderingen in het leven van een kind.
De sociale steun die het kindercentrum Babbels, als omgeving van de gezinsleden kan geven, kan een positief effect hebben op kinderen. Aangezien het kindercentrum Babbels een wezenlijk deel uit maakt van de leefwereld van het kind, zien wij het als onze taak een kind onze hulp en steun te bieden, waardoor de verwerking van de schok of het verdriet sneller verloopt.