logo

Benadering en communicatie

De manier waarop kinderen worden benaderd en met hen gecommuniceerd wordt, heeft een belangrijke plaats binnen Kindercentrum Babbels. Uitgangspunt is dat de benadering van pedagogisch medewerkers naar kinderen toe van groot belang is voor de emotionele veiligheid van kinderen. Daarnaast zijn wij van mening dat kinderen hierdoor leren hoe zij anderen kunnen benaderen. De benadering van de pedagogisch medewerker heeft in dit opzicht een duidelijke voorbeeldfunctie.

Daarnaast kan de manier van communiceren er ook voor zorgen dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. Dit heeft te maken met het feit dat met gebruik van verbale en non-verbale communicatie een kind getroost kan worden. Tevens kan de pedagogisch medewerker in communicatie naar een kind toe, respect laten blijken voor het feit dat het kind een uniek wezen is. Hierdoor zal het kind zich 'gehoord' en geaccepteerd voelen.

Triple P
Al onze pedagogisch medewerkers van de BSO hebben de cursus Triple P gevolgd. Deze cursus draagt bij aan de benadering en communicatie van en naar het kind.

De naam 'Triple P' staat voor 'Positive Parenting Program' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders/verzorgers met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

Triple P leert ouders/verzorgers:

• Een positieve opvoedstijl
• Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
• Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Triple P heeft vijf basisprincipes voor positief opvoeden:

 1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden. Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.
 2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.
 3. Aansprekende discipline hanteren
  Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.
 4. Realistische verwachtingen hebben van het kind
  Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet. 
 5. Als ouder goed voor jezelf zorgen. Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Deze vijf basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 opvoedvaardigheden die positief contact bevorderen, gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren, en ongewenst gedrag leren hanteren.

Meer informatie op www.triplep-nederland.nl