logo

Honderd talen

Wij zijn van mening dat kinderen met anderen communiceren en zichzelf uitdrukken op honderd manieren, in honderd talen. Zij kunnen zich uiten in dans, in muziek, in drama, in klei, op papier etc. Iedere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het ontwikkelen van deze talen wordt dus gezien als middel om te communiceren. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld twee meisjes van 5 jaar samen over het speelplein rennen en met hoge stemmen, zonder woorden, aan het zingen zijn. Zij praten op dit moment niet, maar zeggen zónder woorden tegen elkaar: 'Ik voel mij op mijn gemak bij jou, ik vind het fijn om samen met jou plezier te maken.'

Op alle groepen wordt naast verbale communicatie door de pedagogisch medewerkers gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal en lichaamstaal zoals arm- of handgebaren en mimiek. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels vinden het belangrijk te horen wat het kind te vertellen heeft. Hoe jong het kind ook is, zij brengen het geduld op om te achterhalen wat het kind duidelijk wil maken.
Nog een essentieel onderdeel van communicatie voor kinderen is het nemen en geven van de beurt om iets te zeggen of te doen. Hieraan wordt elke dag aandacht besteed. De kinderen wordt geleerd niet door elkaar te roepen. In plaats daarvan geeft de pedagogisch medewerker de kinderen één voor één de beurt om iets te zeggen. Kinderen leren op deze manier wachten op elkaar, eigen ruimte innemen om iets te zeggen of te doen en communiceren in groepsverband.

Een ander onderdeel van communicatie is het luisteren naar een verhaal en het kijken naar en begrijpen van plaatjes en foto's. Er zijn voldoende boeken aanwezig op het kindercentrum die de kinderen zelf kunnen lezen. Daarnaast is er een hele serie boekjes met luister c.d.'s aanwezig.