logo

Inrichting en ruimte

De inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid van kinderen. Aandachtspunten zijn licht, kleur en indeling van de ruimte.

Kindercentrum Babbels heeft er bewust voor gekozen om geen vitrage voor de ramen te hangen. Dit om zoveel mogelijk gebruik te maken van daglicht.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van afscheidingen in de vorm van een hekje of kasten, met als doel het creëren van (speel)hoeken.

Voor de optimale mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties hebben kinderen een gevarieerd aanbod qua ruimte nodig.
Om hierin te voorzien zijn er verschillende speelhoeken in de groepsruimten gecreëerd ondersteun met kleuren:

  • Leeshoek = geel – bewust worden door (hardop) na te denken. Formuleren, vertellen, makkelijk praten. Geel overtuigt en neemt makkelijk ruimte in.
  • Bouwhoek = blauw - intellect als in: het waarnemen van vormen en ideeën zoals in wiskunde. Intensiteit van beleven, ook intellect, intensiteit
  • Knutselhoek = groen – lichaamsvrij viridiaan is zó licht dat je er nauwelijks in bewust kunt zijn. Toch is het de kracht waarin je je gedachtes vormt. Intuïtie en gedachtevorming vertellen, verwoorden, formuleren.

Doordat kinderen in verschillende hoeken met ander materiaal of speelgoed kunnen spelen, worden zij op verschillende gebieden van hun ontwikkeling uitgedaagd en gestimuleerd.

Naast de stamgroep heeft Kindercentrum Babbels de beschikking over het technieklokaal en de keuken op de Klimboom. Er zullen kort durende activiteiten in deze lokalen aangeboden gaan worden waar kinderen zich voor kunnen aanmelden. Deze activiteiten zullen aangeboden kunnen worden door ingehuurde docenten, een vrijwilliger, groepshulp of pedagogisch medewerker.