logo

Sociale vaardigheden

Binnen Kindercentrum Babbels vinden wij het belangrijk dat kinderen op een speelse manier sociale vaardigheden aanleren. Sociale vaardigheden worden ook wel sociale 'competenties' genoemd. De betekenis van het woord 'competentie' is volgens het woordenboek 'bekwaamheid'.

De interactie met leeftijdsgenootjes binnen het kindercentrum, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen bieden kinderen een leeromgeving voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hieronder verstaan wij vaardigheden die te maken hebben met de sociale omgang met anderen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • vertrouwen in anderen en vaardigheden om hulp te vragen en te ontvangen, besef van verbondenheid en afhankelijkheid;
 • verbondenheid met familie en de groep op het dagverblijf, bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken;
 • anderen aanvoelen en anticiperen op gedrag van de ander, imiteren;
 • initiatief nemen, volgen en leiding accepteren;
 • geven en ontvangen van hulp;
 • positief bijdragen aan het geheel;
 • samen spelen, meedoen met de groep, delen met anderen;
 • problemen en conflicten oplossen;
 • zorg voor de natuur;
 • spirituele of godsdienstige gevoelens, bewondering voor de natuur en schoonheid.

School De Klimboom besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. Leerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de samenleving. Zij gaan uit van drie basiskernwaarden:

 1. Democratie: iedere leerling leert zijn mening te vormen, weet hoe onze democratie in elkaar steekt en hoe hij daarin kan deelnemen;
 2. Participatie: iedere leerling weet hoe hij kan bijdragen aan zijn eigen leeromgeving en doet actief mee in de samenleving;
 3. Identiteit: iedere leerling leert reflecteren op zichzelf en wordt gestimuleerd om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.

Wij willen als Kindercentrum Babbels ditzelfde actief burgerschap en sociale integratie doorvoeren naar de BSO. De school en de BSO kunnen gezien worden als oefenplaats voor burgerschap en integratie.