logo

Verbondenheid en zelfbewustwording

Kinderen leren dat zij verbonden zijn met verschillende (groepen) mensen. Zij behoren tot zowel hun familie als aan de groep van het kindercentrum. Op kindercentrum Babbels willen wij deze verbondenheid benadrukken bij kinderen, zodat zij zich bewust worden van het feit dat zij bij hun gezin/familie horen. Dit doen wij bijvoorbeeld door te vragen naar: 

  •  de thuissituatie/het gezin; papa, mama, broertje/zusje;
  •  huisdier(en);
  •  hun eigen kamer;
  •  speelgoed dat zij thuis bezitten.

Daarnaast willen wij kinderen ervan bewust maken dat zij ook tot de groep in het kindercentrum behoren. Dit doen wij in eerste instantie door samen te eten en te drinken, met de hele groep activiteiten te doen. Daarnaast wordt door de pedagogisch medewerkers het 'samen zijn' benadrukt in het feit dat kinderen samen op moeten ruimen, aan tafel dingen aan elkaar door kunnen geven, de oudere kinderen de jongere kunnen helpen en het ophangen van creatieve werkstukken van kinderen in de eigen groepsruimte.

Wanneer er op de groep een nieuw kind is, zullen de pedagogisch medewerkers dit bespreekbaar maken. Het nieuwe kind wordt dan voorgesteld, de andere kinderen stellen zichzelf voor en er wordt bijvoorbeeld gepraat over waar het kind op school zit.

Al deze dingen moeten er toe bijdragen dat het kind zich thuis gaat voelen in de groep, dat hij weet dat hij daar (bij) 'hoort'.

Kinderen moeten leren zichzelf bewust te worden van 'wie' zij zijn. Iemand met eigen gevoelens, ideeën, meningen en emoties. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels willen kinderen hiervan bewust maken door hen bijvoorbeeld te vragen naar hun mening over bepaalde dingen.

Een pedagogisch medewerker zal bijvoorbeeld aan een kind vragen:

  • Tijdens een creatieve activiteit: 'Welke kleur papier wil jij, wat vindt je mooi?'
  • Tijdens vrijspel momenten: Wat wil jij vandaag doen, wat vindt je leuk, waar heb je zin in?'