logo

Samen delen, spelen en samenwerken

Het samen delen komt bij de buitenschoolse opvang vooral naar voren in het samen spelen met speelgoed, samen fruit eten van één bord, het delen van een speciaal ingerichte speelhoek etc. Wanneer een groepje van vijf kinderen met een spel willen spelen, moeten zij met elkaar overleggen welk spelletje zij gaan doen, wie op welk moment aan de beurt is. Meestal komen zij hier met elkaar wel uit. Alleen wanneer dit echt niet lukt, zal de pedagogisch medewerker hen hierin begeleiden. Op deze manier leren kinderen hoe zij 'samen' een spelletje kunnen doen. Zij leren op elkaar wachten, overleggen en samen plezier maken.

Samen werken ligt in het verlengde van 'een ander helpen'. Wanneer twee mensen elkaar tegelijkertijd helpen, werken zij samen om beiden voor zichzelf én de ander iets te bereiken. Wij leren kinderen samen te werken en elkaar te helpen door bijvoorbeeld twee kinderen samen een probleem op te laten lossen.

Op individueel gebied wordt ook aandacht aan de kinderen besteed tijdens activiteiten. Dit wil zeggen dat wanneer kinderen bijvoorbeeld in het knutsel-atelier met een creatieve activiteit bezig zijn of wanneer zij met de treinbaan aan het spelen zijn, de pedagogisch medewerker even apart tijd voor hen neemt. Zij vraagt dan hoe het gaat, geeft complimentjes en moedigt hem aan om op dezelfde manier door te gaan.
De kinderen hoeven niet te spelen met kinderen waarmee zij niet willen spelen. Alle kinderen moeten eerst vragen of ze met een ander kind mee mogen spelen. Het spelende kind staat in zijn recht wanneer hij 'nee' zegt, omdat hij even alleen wilt spelen of omdat hij niet met het andere kind wil spelen.