logo

Uiten

Op Kindercentrum Babbels willen wij kinderen leren hóe zij zichzelf kunnen uiten. Met uiten bedoelen wij: vertellen hoe jij je voelt, wat jij ergens van vindt. Wij willen hen leren zich op een sociaal wenselijke manier te uiten in een situatie die voor hen onprettig is.
De pedagogisch medewerkers willen kinderen bewust maken van het gevoel dat ze hebben in een bepaalde situatie. Zij willen de kinderen leren te praten over het feit dat zij verliefd zijn, verdrietig zijn, heel blij zijn en de reden daarvan. Veel kinderen zijn zich wel bewust van deze gevoelens en door erover te praten kunnen zij het een plek geven.

Wanneer een kind bijvoorbeeld heel boos is en dit uit door slaan of heel hard schreeuwen vertelt de pedagogisch medewerker het kind dat hij natuurlijk wel boos mag zijn en dat het ook goed is om dit te zeggen. Zij moedigt hem aan om het onder woorden te brengen en zijn emoties te uiten. Mocht het zo zijn dat een kind, na meerdere keren door de pedagogisch medewerker aangemoedigd te zijn om zijn emoties anders te uiten, niet in staat is hier verandering in aan te brengen bestaat er de mogelijkheid om met de externe zorgpartner van de Klimboom contact op te nemen. Teneinde een advies te krijgen over het desbetreffende kind in deze specifieke situatie.