logo

Plagen of pesten?

Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

Iemand omduwen of van de fiets aftrekken dat kán plagen zijn. Maar het zóu ook pesten kunnen zijn. Wanneer kinderen aan elkaar gewaagd zijn, kunnen we het plagen noemen. De ene keer doet het ene kind iets onaardigs en de volgende keer is het een ander. Het is een spel, niet altijd leuk, maar nooit écht bedreigend. Het plagen leert de kinderen om met conflicten om te gaan. Het is een onderdeel van 'groot worden'. 
Pesten is in tegenstelling tot plagen wél bedreigend. Het gebeurt niet zomaar één keer, maar iedere dag weer, soms een jaar of nog langer achter elkaar. Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te spelen op een zeer bedreigende manier. Vaak zijn er ook nog een aantal 'meelopers', kinderen die meedoen met de 'pestkop'. Naast de openlijke vorm van pesten komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als een kind altijd wordt buitengesloten, nooit ergens aan mee mag doen, op geen enkel feestje wordt uitgenodigd.

Om pesten te voorkomen besteden de pedagogisch medewerkers veel aandacht aan het 'voor jezelf opkomen'. Ze wijzen de kinderen er steeds weer op dat zij nee mogen zeggen wanneer zij iets meemaken dat zij niet willen. Wanneer iets gebeurt dat een kind niet leuk vindt, wordt hij letterlijk door de pedagogisch medewerkers aangemoedigd om te zeggen tegen een ander kind wat zij wel en niet willen. Zij leren de kinderen samen overleggen en onderhandelen over oplossingen.

Om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten laten zij de kinderen merken dat zij de moeite waard zijn door hen aandacht naar behoefte en complimentjes te geven. De kinderen wordt ook geleerd om hulp te vragen aan de pedagogisch medewerkers wanneer zij zélf ergens niet uit komen. Wanneer het zelfvertrouwen van kinderen vergroot wordt, zullen eventuele pesterijen ook minder vat op hen hebben.

Op de Klimboom hanteren ze een pestprotocol. Dit is in lijn met de manier waarop Kindercentrum Babbels omgaat met deze situatie. Daar waar het van toepassing is zal dit protocol ook gebruikt worden binnen de BSO.