logo

Kinderparticipatie

Kinderparticipatie is het democratisch proces waardoor kinderen actief betrokken worden bij de besluitvorming die hen aangaat (J. van Gils, Duel-Duet, 2001). Het gaat dus om een democratisch besluitvormingsproces in een instelling, binnen een setting, op een beleidsniveau. Kinderen beïnvloeden op een actieve manier de besluitvorming.
Buitenschoolse opvang is voor ongeveer tien procent van de schoolkinderen in Nederland een plek waar ze een of meer dagdelen per week verblijven. Vanuit onze visie is ons hoofduitgangspunt als kindercentrum dat kinderen zich op hun gemak voelen en dat zij plezier hebben bij ons. De vrijetijdsbesteding van de kinderen staat dus nummer één. Het is daarom belangrijk dat kinderen kunnen participeren binnen de buitenschoolse opvang. De ervaring leert namelijk dat kinderen meer tevreden zijn wanneer zij kunnen participeren