logo

Waarden en normen

Het overbrengen van normen en waarden is een belangrijk aspect van opvoeden. Daarnaast is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. In groepsverband maakt het kind kennis met normen en waarden, die zijn gericht op veiligheid, respect voor elkaar en ontplooiingsmogelijkheden. De pedagogisch medewerker heeft hierin een voorbeeldfunctie. Op basis van een goede relatie met de pedagogisch medewerker leert het kind waarden en normen die buiten de gezinssituatie voorkomen. Vanuit deze veilige startpositie kan het kind de samenleving gaan verkennen.

Pedagogisch medewerkers hebben allemaal een verschillende kijk op wat de belangrijke dingen zijn in het leven en over wat wel en niet goed is. De één vanuit geloofsovertuiging en de ander vanuit een bepaalde maatschappelijke stroming. Hierdoor is het uiteraard niet eenvoudig om de kinderen eenduidige normen en waarden over te brengen.Over een aantal zaken is het natuurlijk mogelijk en gewenst om gezamenlijke afspraken te maken over wat je belangrijk vindt om aan de kinderen over te dragen. Bijvoorbeeld hoe je wilt dat kinderen met elkaar omgaan en hoe je reageert op pesten etc.

Wij hebben als kinderopvang de volgende opvattingen en afspraken over de volgende onderwerpen:

 • Eerlijkheid; duurt het langst. De pedagogisch medewerkers maken de kinderen duidelijk dat zij het fijn en goed vinden wanneer kinderen eerlijk zijn en dat het zelfs beter is om eerlijk te vertellen dat je iets gedaan hebt wat eigenlijk niet mag of niet in orde is, dan dat je dit verzwijgt of erover liegt.
 • Vloeken; doen wij niet. De pedagogisch medewerkers doen dit niet en van de kinderen wordt dit ook niet geaccepteerd.
 • Slaan; doen wij niet, dit geldt voor pedagogisch medewerkers en kinderen. Wij gebruiken geen enkele vorm van lichamelijk geweld.
 • Elkaar helpen; doen wij altijd. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen bijvoorbeeld de schoenen aangeven aan jongere kinderen, omdat zij er zelf niet bij kunnen. Kinderen kunnen het traphekje voor elkaar open doen, de deur voor elkaar open houden etc. Kinderen kunnen de pedagogisch medewerkers helpen met tafel dekken, tafel afruimen en zij kunnen gevraagd worden om beleg te halen op een andere groep. De kinderen worden hierdoor gestimuleerd om elkaar en volwassenen te helpen.
 • Pesten; wordt niet getolereerd. De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat dit niet gebeurd. Er wordt door de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan dit onderwerp door de kinderen de vraag te stellen: 'Hoe zou jij het vinden wanneer je gepest wordt?'.
  De wens van kinderen om alleen te spelen; wordt altijd gerespecteerd. Hierin wordt rekening gehouden met de eigenheid van het kind en met het feit dat een kind er soms behoefte aan heeft aan rust en het oudere basisschoolkind ook aan een bepaalde vorm van privacy.
 • De wens van kinderen om niet met een activiteit van de hele groep te willen meedoen; wordt indien mogelijk gerespecteerd. Soms zijn er uitstapjes gepland waar alle kinderen én pedagogisch medewerkers aan mee doen en kunnen er geen kinderen achter blijven op het kindercentrum. Maar wanneer er activiteiten voor de hele groep zijn binnen het kindercentrum is er altijd de mogelijkheid voor een kind om iets anders te doen en niet deel te nemen.
 • Respect hebben voor elkaar; staat bij Kindercentrum Babbels hoog in het vaandel. Om hier uiting aan te geven leren de pedagogisch medewerkers de kinderen:
  • oogcontact te maken met iemand wanneer je met hem praat
  • een vriendelijke toon te gebruiken wanneer je met iemand praat en geen commando's te geven maar een vragende toon te gebruiken wanneer je iets wilt
  • hele zinnen te gebruiken wanneer je met iemand praat en iemand niet af te snauwen
  • niet weg te lopen wanneer iemand tegen je praat
  • de deur niet voor een ander zijn neus dicht te laten vallen
 • Het goed maken nadat je ruzie hebt gehad; vinden wij als kindercentrum erg belangrijk. De achterliggende gedachte is dat kinderen leren dat na het goed maken of sorry zeggen weer met een schone lei begonnen kan worden. Er hoeft dan niet meer over het voorgaande gepraat te worden. Er wordt ook duidelijk gemaakt door de pedagogisch medewerkers dat wanneer je sorry zegt, de ander zich weer beter voelt en dat jij je daardoor zélf ook weer beter kunt voelen. Het goedmaken gebeurt door:
  • "sorry" zeggen;
  • het geven van een hand, waarbij de ander wordt aangekeken
  • bijv. een tekening maken voor een ander
 • Uit de waarden en normen die wij als kindercentrum willen meegeven aan de kinderen vloeien regels voort. Deze regels hebben wij samen gevoegd en zij vormen de huisregels van de groep.