logo

Overlegvormen

Op Kindercentrum Babbels vinden verschillende vormen van overleg met ouders plaats. In de eerste plaats wordt een intakegesprek gehouden met de ouders, bij wijze van kennismaking. Daarnaast worden er dagelijks overdrachtgesprekken gevoerd door pedagogisch medewerkers met ouders.
Er worden één keer per jaar een mogelijkheid geboden een '20 minuten gesprekken' te houden in de avonduren Deze gesprekken gaan over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind op het kindercentrum.
Daarnaast is het streven dat één keer per jaar een ouderavond georganiseerd wordt.