logo

Inleiding

In dit beleidsplan proberen we onder woorden te brengen hoe en vanuit welke gezichtspunten wij werken. Op deze manier hopen wij voor ouders en andere geïnteresseerden een zo duidelijk mogelijk beeld te geven.

Kindercentrum Babbels BSO richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 4 t/m12 jaar in een vanuit de antroposofie geïnspireerde omgeving. Volgens de antroposofische pedagogie is ieder mensenkind een uniek wezen met een eigen persoonlijkheid, die zijn eigen unieke levensweg zal gaan. Ieder mensenkind is een handelend, voelend en denkend wezen. Het kind moet in de eerste zeven jaar ingebed zijn in warmte en liefde, zonder dat het abstracte denken al wordt wakker gemaakt. In harmonie met hand en hart kan het intellect tot ontplooiing en ontwikkeling komen.

Bij iedere ontwikkelingsfase van het kind heeft de pedagogisch medewerker een bijzondere aanpak. Een baby spreek je anders aan dan een peuter, kleuter of basisschoolkind.

De volgende factoren zijn van groot belang bij de ontwikkeling:

  • Ritme
  • Herhaling
  • Regelmaat (rust)
  • Nabootsing
  • Eerbied
  • Ontwikkeling van het willen (wilsopvoeding)
  • Zintuiglijke ontwikkeling: Tastzin, bewegingszin, evenwichtszin, levenszin
  • Lopen, spreken, denken
  • Dag-, week-, maand- en jaarritme