logo

Wenprocedure

Kinderen die nieuw komen op de buitenschoolse opvang hoeven niet echt te wennen. Meestal voelen kinderen zich snel op hun gemak, omdat ze ook al gewend zijn hele dagen naar school te gaan.

Om het kind zonodig te helpen met wennen wordt het de eerste dagen wat extra aandacht gegeven. Ook wordt het kind in zijn/haar groep tijdens het tussendoortje voorgesteld. Wanneer het kind voor de eerste keer opgehaald wordt door zijn ouders, vertelt een pedagogisch medewerker hoe de eerste dag is gegaan en of er nog bijzonderheden waren.