logo

Ervaringen en persoonlijke emoties

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels geven de kinderen ruimte voor emoties en het tonen daarvan.

Kinderen zijn soms verdrietig of boos. De ene keer begrijpen de pedagogisch medewerkers de aanleiding, soms is het kinderleed of de frustratie/boosheid van kinderen voor volwassenen moeilijk te begrijpen.

De pedagogisch medewerkers nemen het verdriet en de boosheid of frustratie van het kind serieus. Het wordt door hen niet gebagatelliseerd door te zeggen 'Je bent er zo weer overheen!'. De pedagogisch medewerkers zullen het kind wél stimuleren om over zijn verdriet of boosheid met een pedagogisch medewerker of met een ander kind te praten.

Er is altijd ruimte voor de kinderen om met de pedagogisch medewerkers te praten over emoties. De pedagogisch medewerker vraagt bijvoorbeeld wie er verliefd is; wat dat eigenlijk is en hoe het voelt. Of er wordt gepraat over pesten op school; of kinderen dat wel eens meemaken en wat zij daarvan vinden. Andere kinderen kunnen dan ook vragen stellen over dit onderwerp. De ene keer wordt hier in de groep over gesproken en de andere keer individueel.

Een andere vaardigheid die valt onder emotionele competenties, is doorzettingsvermogen. Een kind kan leren een dergelijke positieve instelling te hebben om, wanneer iets niet meteen lukt, het tóch nog een keer te proberen. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels zullen de kinderen hierin stimuleren door hen op een positieve manier aan te moedigen.