logo

Overlijden van een gezinslid

Het overlijden van een gezinslid is een traumatische gebeurtenis voor een kind.

Voor kinderen tot ongeveer 6 jaar geldt dat zij het begrip 'dood' moeilijk kunnen begrijpen. Zij zien de dood niet als iets definitiefs maar beschouwen het als iets tijdelijks. Ook denken kinderen in deze leeftijdsperiode dat doden nog kunnen horen en voelen. Verder dragen deze kinderen het gevoel met zich mee dat bepaalde mensen (inclusief zijzelf) niet kunnen sterven. Pas bij kinderen vanaf zeven jaar is de cognitie[1] al zo ver ontwikkeld dat zij de dood als definitief beschouwen.

Kindercentrum Babbels vindt het vooral belangrijk kinderen eerlijk te vertellen dat het overleden gezinslid er niet meer is. Wij zullen het kind dan ook niet voorhouden dat het bewuste gezinslid 'slaapt'. Hier staan wij niet achter omdat wij van mening zijn dat dit bij kinderen angst kan oproepen wanneer zij moeten gaan slapen. We willen daarom duidelijk het verschil laten blijken tussen 'slapen' en 'dood' zijn. Wij zullen ouders die hun kind dit vertellen, vragen dit níet te doen. Wanneer ouders hun kind vertellen dat de overledene een sterretje is geworden of in de hemel is, zullen de pedagogisch medewerkers dit hen eveneens vertellen. Hierover vindt goed overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers en ouders.

Om ouders bij te staan die hun partner verloren hebben, gaat de directie samen met één pedagogisch medewerker van de groep van het kindercentrum naar de uitvaartdienst, condoleance, begrafenis, of crematie. Het geeft kinderen die een ouder verloren zijn een vertrouwd gevoel wanneer zij de bekende gezichten van het dagverblijf zien. Op deze manier betuigen pedagogisch medewerkers en directie medeleven met ouders en kinderen en zijn betrokken bij hun verdriet. Daarnaast bieden wij extra opvang voor het kind, tijdens de eerste periode van rouw, om de nabestaande ouder te ontlasten.

[1] Cognitie is ons denkvermogen: het vermogen om informatie uit het dagelijks leven te interpreteren, ofwel ons vermogen om te gaan met kennis.