logo

Echtscheiding/uit elkaar gaan ouders

Binnen het kindercentrum wordt kinderen de ruimte geven om hun verdriet en hun boosheid te uiten, wanneer ze daar behoefte aan hebben. Daar waar zij getroost willen/moeten worden, zullen de pedagogisch medewerkers dit doen. Zij zijn alert op uitingen van eenzaamheid en angst van kinderen die te maken hebben met de scheiding van hun ouders. De pedagogisch medewerkers mengen zich niet in het conflict dat bestaat tussen de ouders. Wanneer het ophalen van de kinderen op het dagverblijf onderdeel is van het conflict, vragen de pedagogisch medewerkers de ouders om een ophaalschema op te stellen. Kindercentrum Babbels stelt zich niet verantwoordelijk voor dit schema. Wanneer ouders zich niet aan het schema houden, wordt het kind meegegeven aan de eerste ouder die het kind op komt halen.