logo

De groep

Binnen het kindercentrum zijn we van mening dat de kinderen hun emotionele veiligheid voor een groot deel ontlenen aan de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes op de groep. Onderdeel zijn van een groep geeft kinderen een gevoel van vertrouwdheid. Het zorgt voor herkenning wanneer ze andere kinderen zien en ontmoeten die dezelfde onderwerpen, tekenfilms en computerspelletjes leuk en interessant vinden als zijzelf, met hetzelfde speelgoed spelen als zijzelf en ook samen met hen aan de tafel eten, drinken en kletsen.

In groepsverband kunnen kinderen ook veel sociale vaardigheden leren. De pedagogisch medewerkers geven de kinderen bijvoorbeeld begeleiding op het gebied van volgende onderwerpen: 'Hoe meng jij je in een groepje spelende kinderen?' en 'Hoe bewaak jij je eigen grenzen in een groep?'