logo

Het jaarritme

Kindercentrum Babbels heeft een jaarritme, met ongeveer iedere 6 weken een feest. We proberen de kinderen het specifieke - zonder er de nadruk op te leggen - van dat feest, de sfeer, dat jaargetijde te laten beleven.

Het lokaal wordt steeds aangepast aan het feest: met takken, bloemen en kransen. Op de seizoenentafel (die door de kinderen met zelf gevonden dennenappels, eikels, takjes, blaadjes e.d. wordt versiert) zien we hetzelfde proces, maar meer in de vorm van een landschap: herfstbladeren, kastanjes en een eekhoorn in de boom; een vijver met kikkers en schelpen. We zingen de liedjes van het seizoen, er komen nieuwe liedjes bij, de oude worden minder gezongen en langzamerhand 'vergeten'.
We laten ons aan de hand van de feesten meenemen door het jaar, van herfst naar winter, van lente naar zomer, en ervaren dat ieder seizoen, ieder feest, zijn eigen unieke waarde heeft. Sommige jaarfeesten vieren we alleen met de kinderen, sommige met de ouders maar het kind staat altijd centraal.

Alle jaarfeesten worden voorbereid en heel eenvoudig in de groep gevierd:

  • Michaëlsfeest, oogstfeest 29 september, hersftliedjes
  • St. Maarten, lampionnetje maken
  • Advent, adventskrans
  • Sint Nicolaas, de ouders maken een cadeautje
  • Kerstmis, kerstmaaltijd
  • Maria Lichtmis, lichtjesfeest 2 februari, de kersttijd wordt afgesloten.
  • Het lentefeest
  • Palmpasen, palmpasenstokken maken voor de Palmpasenoptocht, broodhaantjes bakken
  • Pinksterfeest met pinksterkransen
  • St. Jansfeest, zomerfeest 21 juni, met 'drie in de pan'