logo

Sociale vaardigheden

Binnen Kindercentrum Babbels vinden wij het belangrijk dat kinderen op een speelse manier sociale vaardigheden aanleren. Sociale vaardigheden worden ook wel sociale 'competenties' genoemd. De betekenis van het woord 'competentie' is volgens het woordenboek 'bekwaamheid'.

De interactie met leeftijdsgenootjes binnen het kindercentrum, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen bieden kinderen een leeromgeving voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Hieronder verstaan wij vaardigheden die te maken hebben met de sociale omgang met anderen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • vertrouwen in anderen en vaardigheden om hulp te vragen en te ontvangen, besef van verbondenheid en afhankelijkheid;
  • verbondenheid met familie en de groep op het dagverblijf, bewustwording van identiteit, sekse, leeftijd en persoonlijke kenmerken;
  • anderen aanvoelen en anticiperen op gedrag van de ander, imiteren;
  • initiatief nemen, volgen en leiding accepteren;
  • geven en ontvangen van hulp;
  • positief bijdragen aan het geheel;
  • samen spelen, meedoen met de groep, delen met anderen;
  • problemen en conflicten oplossen;
  • zorg voor de natuur;
  • spirituele of godsdienstige gevoelens, bewondering voor de natuur en schoonheid.