logo

Helpen

Wij willen kinderen graag stimuleren elkaar te helpen. Wij willen hen laten ontdekken hoe je anderen ergens mee kan helpen en ervaren hoe dat voelt voor zowel jezelf als voor de ander. Jonge kinderen kunnen al geleerd worden dat zij iemand tot hulp kunnen zijn.

Daarnaast willen wij ook dat kinderen om hulp leren vragen, aan een ander kind of aan de pedagogisch medewerker. Wij willen kinderen laten weten dat zij hulp mógen vragen en dat dit goed is om te doen. De pedagogisch medewerkers maken duidelijk aan de kinderen dat zij altijd mogen vragen of iemand hen wil helpen. Zij benadrukken ook dat je niet alleen hulp kunt vragen aan de pedagogisch medewerker maar ook aan een ander kind; een groepsgenootje. Pedagogisch medewerkers maken de kinderen duidelijk dat zij hen graag willen helpen, dat zij daarvoor op Babbels zijn. Zij leggen soms uit dat zij zelf ook wel eens iemand anders hulp nodig hebben en dat zij dit dan ook 'vragen'. Het is dus helemaal niet raar of fout om hulp te vragen.

Wanneer een kind komt vertellen dat iets niet lukt worden door de pedagogisch medewerkers vragen gesteld als: 'wat moet je nu doen?' of 'kun je een oplossing bedenken?' Daarbij geven zij dan ook wel 'hints' in de richting van een oplossing. De kern hiervan is dat de pedagogisch medewerkers niet zonder meer gaan handelen naar aanleiding van de vraag om hulp maar de kinderen stimuleren zélf 'mee' te denken. Pedagogisch medewerkers proberen dus de volgende boodschap mee te geven: 'Hulp vragen is prima, dat móet je zelfs doen in veel gevallen, maar je kunt ook zelf meedenken over een oplossing.'