logo

Zorg en bewondering voor de natuur en spirituele/godsdienstige gevoelens

Zorg en bewondering voor de natuur is ook iets dat wij kinderen willen bijbrengen. Daarom is er een enorme moestuin voor het raam van de BSO groep. In deze moestuin zijn de kinderen het hele jaar door bezig met het voorbereiden van de grond en het zaaien van fruit, groente en bloemen.

Natuur speelt ook een grote rol in thema's waarmee gewerkt wordt en creatieve activiteiten die gedaan worden. Wanneer kinderen van de buitenschoolse opvang het leuk vinden, mogen zij glas wegbrengen naar de glasbak of oud papier naar de papierbak. Op deze manier leren zij over het scheiden van afval.

Daarnaast wordt bijvoorbeeld het thema 'natuur en milieu' behandeld met de kinderen. Er wordt dan bijvoorbeeld een spreker uitgenodigd van de Meerlanden N.V. (Afvalverwerking, Recycling en Reinigingafvalverwerking), of er wordt een rondleiding georganiseerd op de Milieustraat. Daarnaast worden creatieve activiteiten en /of spelletjes met betrekking tot het onderwerp gedaan.

Het wordt belangrijk gevonden dat kinderen kennis kunnen maken met verschillende onderdelen van bijvoorbeeld religies. Wij doen dit omdat er kinderen van verschillende culturen en geloofsovertuigingen verblijven op het kindercentrum. Deze kinderen voelen zich daardoor vertrouwd. En andere kinderen kunnen ervan leren dat er verschillen zijn in manier van leven. Op de buitenschoolse opvang ontstaan vaak interessante gesprekken over dit onderwerp. Kinderen zijn nieuwsgierig wat een bepaald geloof inhoudt, wat mensen die dit geloof hebben 'doen' etc. Ze hebben meestal zélf ook nog wel veel te vertellen van wat zij er al over weten.