logo

Concurrentie

Gezonde concurrentie komt altijd wel voor onder kinderen. Het is een manier van het zich aan elkaar meten en het hoort bij het 'groot worden'.

De oudere kinderen bieden nog wel eens tegen elkaar op met wat voor speelgoed zij thuis hebben. Daarnaast komt concurrentie vooral in spel naar voren, wat waarschijnlijk weer bij de leeftijd en een gezonde ontwikkeling hoort. Het gaat dan om het winnen van het spel en dat willen natuurlijk de meeste kinderen wel graag.

In de meeste gevallen gaat het om gezonde concurrentie en loopt het ook niet uit op negatieve situatie of ruzies.

Wanneer het ene kind bijvoorbeeld zegt: 'ik heb lekker een.... en jij lekker niet!', zullen de pedagogisch medewerkers hier wel aandacht aan besteden. Ze zullen duidelijk maken dat het inderdaad wel zo kan zijn dat het ene kind wel iets heeft en de ander niet. Maar dat het niet zo aardig is/klinkt wanneer je dat op die manier zegt, op zo'n uitdagende toon. Daarnaast maken zij de kinderen erop attent dat een ander misschien weer ander speelgoed thuis heeft, wat jij weer niet hebt. Het gaat erom dat je elkaar respecteert, zoals je bent, met alles wat de ander wel en niet heeft.