logo

Spelmateriaal

Visie van kindercentrum Babbels wat speelgoed betreft, is dat met góed speelgoed het kind al spelend 'leert', terwijl hij dat niet in de gaten heeft.

Op kindercentrum Babbels wordt gekozen voor speelgoed van natuurlijke materialen. Omdat het niet snel stuk gaat maar ook omdat het min of meer tijdloos is en het dus leuk genoeg is om na een paar jaar nog steeds mee te spelen. Bij de aanschaf van speelgoed wordt rekening gehouden met het feit dat er 30 kinderen mee moeten kunnen spelen, zonder dat het meteen kapot gaat. Alle landen van de Europese Unie moeten zich houden aan de Richtlijn voor Speelgoed. In Nederland is de richtlijn omgezet in het Warenwetbesluit Speelgoed. Strenge bepalingen zorgen er voor dat het speelgoed dat op de markt wordt gebracht veilig is. Op al het speelgoed moeten de letters CE zijn aangebracht. Dit is een afkorting van Conformité Européenne. Als deze letters zijn aangebracht kunnen wij er van uitgaan dat het speelgoed volgens de wettelijke bepalingen is gemaakt. Hier wordt door de directie bij de aankoop van speelgoed rekening mee gehouden. Speelgoed dat ondanks een goede beoordeling toch onveilig blijkt te zijn en speelgoed dat stuk is wordt direct weggegooid. Daarnaast wordt het speelgoed wekelijks aan een schoonmaakbeurt onderworpen.

Het opruimen van het speelgoed aan het einde van de dag vinden wij erg belangrijk. Wanneer speelgoed compleet is en op een ordelijke manier in de kast en in de daarvoor bestemde hoeken staat, daagt dit kinderen uit om er mee te gaan spelen. Daarbij komt dat pedagogisch medewerkers gelijk zien of al het speelgoed nog heel is en compleet. Wanneer een kind aan het einde van de middag opgehaald wordt, moet hij, voordat hij naar huis gaat, het speelgoed/materiaal opruimen waar hij op dat moment mee bezig is.

Kinderen van de buitenschoolse opvang mogen zelf speelgoed, spelletjes en knutselmaterialen pakken. Alleen wanneer zij materialen uit de knutselvoorraadkast willen hebben zoals papier, moeten zij dit wel eerst vragen aan één van de pedagogisch medewerkers.

Op de buitenschoolse opvang geldt dat kinderen het speelgoed waar zij mee gespeeld hebben, zélf op moeten ruimen. Wanneer een kind zin heeft om iets anders te gaan doen, ruimt hij eerst het speelgoed of de materialen op waar hij mee bezig was, voordat hij iets nieuws gaat doen.

Pedagogisch medewerkers willen kinderen ervan bewust maken dat zij zuinig moeten zijn op speelgoed, zéker als het van een ander is.

Wanneer een kind opzettelijk speelgoed of materiaal van het kindercentrum stuk maakt, moet hij 1 euro vanuit zijn eigen spaarpot betalen. Dit is uiteraard een symbolisch bedrag. Hiermee willen wij kinderen leren dat materiaal geld kost én dat het consequenties heeft wanneer je materiaal van een ander beschadigd of kapot maakt.

Kinderen vinden niets leuker dan hun eigen speelgoed meenemen naar het kindercentrum. Hier hebben wij een duidelijke visie over. Directie en pedagogisch medewerkers raden ouders sterk af hun kinderen eigen speelgoed mee te laten nemen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat wanneer dit toch gebeurt, de directie van Babbels zich niet verantwoordelijk stelt voor het stuk gaan of kwijt raken van eigen speelgoed.

Dit neemt niet weg dat de pedagogisch medewerkers zich goed voor kunnen stellen dat wanneer een kind bijvoorbeeld iets nieuws gekregen heeft, hij dit op het kindercentrum wil laten zien.

De pedagogisch medewerkers proberen ervoor te zorgen dat het speelgoed, nadat het kind het heeft laten zien of er even mee gespeeld heeft, wordt opgeborgen in zijn schooltas of in een bewaarbak van de pedagogisch medewerkers. Wanneer het kind dit niet wil, maken de pedagogisch medewerkers duidelijk aan het kind, dat het speelgoed kwijt kan raken of stuk kan gaan. Als het kind aangeeft dit te weten en te begrijpen, mag hij het speelgoed bij zich houden en er mee spelen. Pedagogisch medewerkers zullen kinderen niet dwingen het speelgoed apart te leggen.