logo

Rust en actie

Voor de rust op de groep en het individueel welbevinden van de kinderen op lichamelijk en psychisch gebied is het belangrijk dat er een balans is tussen rust en actie in het dagprogramma. Wanneer kinderen de hele dag alleen maar rond zouden rennen, zouden zij aan het einde van de dag erg chagrijnig worden en oververmoeid raken. Wanneer kinderen daarentegen de hele dag alleen maar rustig aan tafel zouden zitten en weinig beweging zouden krijgen, zouden zij hun energie niet kwijt kunnen. Wanneer kinderen hun energie niet kwijt kunnen worden ze vaak heel druk en opstandig. Hun gedrag is dan niet meer prettig voor henzelf en de omgeving.

Er wordt door de pedagogisch medewerkers een goed evenwicht gezocht tussen rustige en actieve bezigheden. Zij bekijken per situatie of dagdeel wat goed is voor het individuele kind én voor de groep als geheel. Wanneer de kinderen erg druk zijn worden er bijvoorbeeld groepjes gemaakt om een boekje te lezen met een luister-c.d., een gezelschapsspelletje te doen of te gaan bouwen met kaplablokjes. Op een ander moment van de dag gaat een pedagogisch medewerker met een groepje kinderen met veel energie naar buiten.