logo

Seksualiteit en intimiteit

Er moet op de groep geen taboe bestaan op seksualiteit en intimiteit. Het is niet zo dat er standaard en op regelmatige basis door de pedagogisch medewerkers met de kinderen over seks of intimiteit gepraat wordt. Het wordt de kinderen niet opgelegd. Wanneer een kind zelf komt met een vraag of wanneer er iets op het gebied van seksualiteit gebeurt, wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. Wanneer het onderwerp seksualiteit aan bod komt, worden er geen koosnaampjes gebruikt voor de genitaliën. Het 'beestje' wordt gewoon bij de naam genoemd. Wanneer we vervangende namen zouden gaan gebruiken, wordt het onduidelijk voor kinderen, het zou verwarring op kunnen leveren.

Regel omtrent het ontdekken van het eigen lichaam is: op de groep, in openbare ruimten van het kindercentrum doe je niet je broek naar beneden. Wanneer je naar de w.c. gaat, doe je je broek naar beneden, verder niet. Dit betekent niet dat er paniek uitbreekt wanneer een pedagogisch medewerker twee kinderen vindt in een hoekje van de groepsruimte, met hun broek op de hielen, omdat zij elkaar aan het bekijken zijn. Zij zullen hun broek weer aan moeten doen en de pedagogisch medewerker voert er een gesprek over met de kinderen. Zij legt uit dat dit op Babbels niet is toegestaan. Daarnaast legt zij uit dat je dit zeker niet mag doen wanneer een ander kind dit niet prettig vindt.

Knuffelen is goed, wanneer het spontaan gaat. Er wordt door pedagogisch medewerkers goed op lichaamstaal van kinderen gelet. Wanneer zij merken dat een kind het niet prettig vindt om een aai over zijn rug te krijgen, doen zij dit niet. Eventueel wordt er aan de kinderen gevraagd, bijvoorbeeld wanneer zij verdriet hebben, of zij een arm om zich heen willen, of niet.

De kinderen wordt geleerd, wanneer dit ter sprake komt, dat zij nee mogen zeggen tegen een omhelsing van een ander kind. Door de pedagogisch medewerkers wordt duidelijk uitgelegd dat, ook al bedoelt een ander kind het goed, je mag zeggen dat je het niet wil. Dit wordt ook uitgelegd met betrekking tot knuffels of aanrakingen van pedagogisch medewerkers of andere volwassenen.