logo

De groep

Binnen het kindercentrum zijn we van mening dat de kinderen hun emotionele veiligheid voor een groot deel ontlenen aan de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes op de groep. Onderdeel zijn van een groep geeft kinderen een gevoel van vertrouwdheid. Het zorgt voor herkenning wanneer ze andere kinderen zien en ontmoeten die dezelfde onderwerpen, tekenfilms en computerspelletjes leuk en interessant vinden als zijzelf, met hetzelfde speelgoed spelen als zijzelf en ook samen met hen aan de tafel eten, drinken en kletsen.

In groepsverband kunnen kinderen ook veel sociale vaardigheden leren. De pedagogisch medewerkers geven de kinderen bijvoorbeeld begeleiding op het gebied van volgende onderwerpen: 'Hoe meng jij je in een groepje spelende kinderen?' en 'Hoe bewaak jij je eigen grenzen in een groep?'

Het semi-opendeurenbeleid waarmee gewerkt wordt, heeft als voordeel dat kinderen van 6 weken oud tot en met 12 jaar oud in de mogelijkheid zijn om met elkaar te spelen. Kinderen kunnen daardoor veel verschillende sociale contacten aangaan. Daarnaast biedt deze manier van werken de mogelijkheid dat broertjes en zusjes (tijdelijk) samen in één groep zitten en /of spelen, wat een bepaalde veiligheid en vertrouwdheid biedt. Daarnaast is het zo dat kinderen die zelf geen broertje of zusje hebben bijvoorbeeld met baby's van 6 maanden leren omgaan. Zij ontwikkelen op deze manier het besef dat er ook kinderen zijn die kleiner zijn dan zij, die minder kunnen dan zijzelf. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat zij zich ouder en wijzer voelen, wat hen veiligheid en zekerheid biedt.