logo

Spelend leren

Het hoofddoel van de buitenschoolse opvang is dat kinderen een leuke en gezellige tijd hebben op het kindercentrum.

Tijdens het spelen kunnen kinderen, vaak zonder dat zij het doorhebben, verschillende persoonlijke competenties opdoen.

Met het begrip "persoonlijke competentie" wordt gedoeld op persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Voor kinderen is spelen de natuurlijke manier om dingen te leren. We kunnen verschillende soorten spel onderscheiden: bewegingsspel, ontdekkend spel, fantasiespel, samenspel en buitenspel. Binnen deze soorten van spel maken kinderen een ontwikkeling door.

Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen vooral veel vanuit hun fantasie, hoewel zij het daarnaast ook leuk vinden om een puzzel te maken, een gezelschapsspel te doen, nieuwe dingen te 'ontdekken', of buiten een spel met een touw of een bal te doen. Dit hangt natuurlijk af van wat een kind leuk vindt, wat hem aantrekt.

In de tijd na school staat het spelen centraal. Het is de vrije tijd van kinderen. Vrij spelen en georganiseerde activiteiten zijn beide belangrijke elementen in de vrije tijd. Vrij spelen houdt in: spel naar eigen keuze, samen met leeftijdgenoten of alleen, en zonder sturing door een volwassene. Bij de georganiseerde activiteiten geldt dat kinderen vrij zijn om zich er al dan niet voor aan te melden.

De pedagogisch medewerker zorgt voor interessante materialen en activiteiten en begeleidt de kinderen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en respect in de omgang met elkaar.

Aangezien de vrije tijd van de kinderen centraal staat op de bso, is het huiswerk maken niet echt gebruikelijk. Soms zijn er toch kinderen die om een bepaalde reden op de bso huiswerk willen of moeten maken. Hoewel er geen aparte ruimte voor is ingericht, geven de pedagogisch medewerkers het kind in zo'n geval de mogelijkheid hiertoe.

Al spelend wordt op Kindercentrum Babbels aandacht besteed aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van motoriek, spraak- en taal, communicatie, cognitie (leren van kleuren, dieren, seizoenen, elementen van de natuur etc.), emoties en uiting daarvan en creatieve en beeldende vaardigheden. Voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat wanneer er met een thema gewerkt wordt, de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld ingaan op de werking van natuurlijke elementen. Zo zouden zij bijvoorbeeld met de kinderen kleine wetenschappelijke (natuurkundige) proefjes kunnen doen. De kinderen leren dan hoe je zelf de kleuren van de regenboog kunt maken en hoe je in een ei kunt knijpen, zonder dat het breekt. Door dit soort proefjes te doen kunnen de pedagogisch medewerker de kinderen dingen leren over de werking van elementen van de natuur.