logo

Doelen van opvang

Het hoofddoel van de buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels is de opvang ( tussen de middag, na schooltijd en in de schoolvakanties) van kinderen van 4 jaar tot en met 12 jaar.

Subdoelen die voortvloeien uit het hoofddoel, zijn:

  • De kinderen een omgeving bieden waarin zij zich geborgen en veilig voelen (emotionele veiligheid) en waarin zij leren omgaan met anderen en elkaars waarden en normen (stimuleren van sociale vaardigheden). 
  • Het ondersteunen van het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekeninghoudend met de grenzen van de groep.
  • Het bieden van een rustmomenten en individuele aandacht aan de kinderen.
  • Het begeleiden van het kind in zijn vrijetijdsbesteding en zijn groei naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Het tweede belangrijke hoofddoel van de opvang is de mogelijkheid voor ouders om andere bezigheden te ondernemen naast het gezinsleven, zoals studie, werk.