logo

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch medewerkers is vastgelegd in het 'Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool Beroepskracht Kind Ratio (BKR)

De buitenschoolse opvang van Kindercentrum Babbels Lutulistraat bestaat uit één groep van maximaal 22 kinderen van 4 jaar t/m 12 jaar oud met 2 pedagogisch medewerkers. In totaal zijn er voor de buitenschoolse opvang niet meer dan vier pedagogisch medewerkers verantwoordelijk.

De BSO op de vestiging Lutulistraat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen die opvang nodig hebben op woensdag en vrijdag worden opgevangen op de vestiging Hammarskjoldstraat (3 minuten lopen van de vestiging Lutulistraat).  In samenspraak met de ouders kan het zijn dat de kinderen in twee stamgroepen opgevangen worden afhankelijk van de opvang dagen.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR). De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn tijdens schoolvakanties en studiedagen van 07.30-09.00 uur, van 18.00-18.30 uur en tussen 13.30-14.30uur.  Tussen 9.00 uur en 13.30 uur en tussen 14.30 uur en 18.00 uur wordt er niet afgeweken van de BKR. 

Kindercentrum Babbels wijkt af tijdens de schoolweken van de BKR vanaf 17.30 tot 18.30 uur. Tussen 14.15 uur en 17.30 uur wordt er niet afgeweken van de BKR.

Inhalen en ruilen van dagen
Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit gebeurt op de stamgroep mits hier geen plaats voor is en ouders akkoord gaan met een plaatsing op een andere groep (zie huisreglement).