logo

Emotionele veiligheid

Uitgangspunt is dat kinderen zich emotioneel veilig moeten kunnen voelen op Kindercentrum Babbels. Met behulp van veel verschillende factoren willen wij er zorg voor dragen dat dit gebeurt. Factoren als vertrouwde pedagogisch medewerkers en de aansluiting van pedagogisch medewerkers op de belevingswereld van een kind spelen een grote rol.