logo

Stamgroep

De wettelijk toegestane hoeveelheid kinderen van een bepaalde leeftijd op het aantal pedagogisch medewerkers is vastgelegd in het ‘Convenant Kwaliteit Kinderopvang'.

Rekentool BKR

Het kinderdagverblijf op de vestiging Hammarskjöldstraat bestaat uit een verticale groep van maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. 

In totaal zijn voor de groep niet meer dan drie pedagogisch medewerkers per dag verantwoordelijk.  Deze groep zal begin november 2019 starten in een nieuwe groepsruimte.

Volgens de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang mag het kindercentrum per dag maximaal 3 uur afwijken van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR).

De tijden waarop kindercentrum Babbels afwijkt van de BKR zijn:

In de opstartfase zal er één pedagogisch medewerker per dag op de verticale groep aanwezig zijn; tussen 07.30 uur - 08.30 uur, tussen 17.30 uur -18.30 uur en tussen 13.00-14.00 uur wordt er afgeweken van de BKR. Tussen 8.30 uur en 13.00 uur, tussen 14.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur zal er een vaste pedagogisch medewerker van de BSO de verticale groep waarnemen. Tussen 17.30 uur en 18.30 uur zal dezelfde vaste pedagogisch medewerker de verticale groep overnemen.

In de opstartfase zullen er twee pedagogisch medewerkers per dag op de verticale groep aanwezig zijn; tussen 07.30 uur - 08.30 uur, tussen 17.30 uur -18.30 uur en tussen 13.00-14.00 uur wordt er afgeweken van de BKR. Tussen 8.30 uur en 13.00 uur, tussen 14.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR. Tussen 13.00 uur en 14.00 uur zal er een vaste pedagogisch medewerker van de BSO de verticale groep waarnemen. 

Na de opstartfase zullen er drie pedagogisch medewerkers per dag op de verticale groep aanwezig zijn; tussen 07.30 uur - 08.00 uur, tussen 18.00 uur -18.30 uur en tussen 13.00-15.00 uur wordt er afgeweken van de BKR. Tussen 8.00 uur en 13.00 uur, tussen 15.00 uur en 18.00 uur wordt niet afgeweken van de BKR.

Vier ogen/oren principe

Kindercentrum Babbels waarborgt het vier ogen/oren principe op verschillende manieren:

  • In de ochtend van 7.30 uur tot 9.15 uur komen de ouders de kinderen brengen.
  • De directie en collega's komen een paar keer per dag onaangekondigd langs op de groep.
  • Alle groepen hebben een deur met raam of een raam in de groep waar ouders, collega's en kinderen doorheen kunnen kijken.
  • In de slaapkamers staan de babyfoons standaard aan.
  • Eén keer per week is de muziekdocent op de groep om de kinderen muziekles te geven.

Inhalen en ruilen van dagen 

Binnen Kindercentrum Babbels is het mogelijk om ziekte-, vakantie, en sluitingsdagen in te halen. Dit houdt in dat wanneer een kind ziek of afwezig is geweest ze deze dag kunnen inhalen. Het inhalen en ruilen van dagen met tegoeden is een service, er kunnen geen rechten aan worden ontleent.