logo

Doelen van opvang

Hoofddoel van Kindercentrum Babbels is dat zij zorgt voor de eerste levensbehoeften van kinderen en de ontwikkelingsfase stimuleert waarin zij zich bevinden. Geprobeerd wordt, voor zover de dagindeling dit toelaat, de kinderen het ritme van de thuissituatie te laten behouden in een speciaal voor hen gecreëerde ruimte.

Subdoelen die voortvloeien uit het hoofddoel zijn:

  • Wij bieden de kinderen een omgeving waarin zij zich geborgen en veilig voelen en waarin zij leren omgaan met anderen en hun omgeving.
  • Wij ondersteunen het kind om zich op zijn eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, rekening houdend met de grenzen van de groep.
  • Binnen de opvang willen wij de kinderen naast lichamelijke verzorging ook emotionele veiligheid bieden.
  • Daarnaast willen wij de kinderen mogelijkheden bieden tot het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties.
  • Ten slotte willen wij de kinderen bepaalde normen en waarden meegeven.

Het tweede belangrijke hoofddoel van de opvang die wij bieden betreft de ouders.

  • Wij bieden ouders de mogelijkheid om andere bezigheden te ondernemen naast het gezinsleven, zoals studie, werk.

Sponsor van Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Spaarne Gasthuis te Hoofdorp en Haarlem. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!