logo

Spelen op andere groepen

Binnen Kindercentrum Babbels verlaten de kinderen hun stamgroep alleen op afgesproken momenten om bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten in een andere ruimte (zie "Stamgroep").

Wanneer gemerkt wordt dat er behoefte aan is, mogen bijvoorbeeld broertjes en zusjes bij elkaar op de groep spelen. Dit biedt de kinderen veel mogelijkheden tot het aangaan van sociale contacten. Deze sociale contacten wordt ook bevorderd door het feit dat de groepen 's ochtends om 07.30 uur samen starten in de ruimte van de dreumesgroep.

De oudste dreumesen van de dreumesgroep kunnen bijvoorbeeld bij de BNS groep spelen of de oudste peuters op zolder televisie kijken, dansen en spelletjes doen.

spelen op andere groepen

Er wordt binnen dit beleid gekeken naar behoeften van de groep en individuele kinderen. Deze verschilt per situatie. Omdat er wordt gekeken naar de behoefte van de kinderen lijkt de situatie op het dagverblijf veel op die van een gezin. Broertjes en zusjes hebben hierdoor steun aan elkaar.

Het feit dat er zo binnen Kindercentrum Babbels gewerkt wordt, zorgt er voor dat de overgang van de ene groep naar de andere niet zo groot is voor kinderen.
Tevens is het voor ouders geen grote overgang naar de volgende groep, omdat zij al vertrouwd zijn met de pedagogisch medewerkers en de groep.

Andere redenen voor onze keuze voor het werken zijn:

Jonge kinderen kunnen van oudere kinderen leren;
Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen;
Kinderen hebben de mogelijkheid aan te sluiten bij kinderen die hetzelfde ontwikkelingsniveau hebben als zijzelf.