logo

Dagindeling

Op het kindercentrum wordt een vast dagprogramma gehanteerd. Dit wil zeggen dat de kinderen op gezette tijden eten, drinken, een schone luier krijgen en slapen. Jonge baby's slapen uiteraard in hun eigen ritme. Het ontbijt is op Babbels geen onderdeel van het dagprogramma. Kinderen moeten om die reden dan ook thuis ontbeten hebben vóór zij naar Babbels komen.

De activiteiten die plaatsvinden, náást de vaste activiteiten, zijn meestal per dag verschillend.

De dagindeling is als volgt:

 • 7.30 - 9.00 uur Binnenkomst van de kinderen.
  Er is tijd voor ouders om bijzonderheden met betrekking tot hun kind over te dragen aan de pedagogisch medewerkers en rustig afscheid te nemen.
 • 8.45 uur De kinderen gaan aan de gang om hun eigen brood te kneden, welke zij bij het tussendoortje van 15.15 uur nuttigen.
 • 9.00 uur De pedagogische medewerkers vertellen een verhaal met een poppenspel (meestal verbonden aan het seizoen) uit. Dit gebeurt op een aparte tafel en/of op kindhoogte. 
 • 9.15 uur De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. Er wordt begonnen met elkaar goedemorgen te wensen d.m.v. een liedje. De pedagogisch medewerker schilt het fruit aan tafel.  Elk kind krijgt minimaal een half stuk fruit. Na het fruit krijgen de kinderen vruchtensap, water of thee te drinken. 
 • 10.00 uur Verschoon- en toiletronde
  Kinderen tot 2 jaar worden op de commode verschoond. Dit is een individueel moment van aandacht. De peuters die niet zindelijk zijn, worden staand in de toiletruimte verschoond. De kinderen mogen zelf kiezen of ze op de toilet willen zitten of niet. Na het zitten op de toilet, mogen de kinderen bij wijze van beloning en vanuit hygiëneoverwegingen hun handen wassen.
 • 10.30 uur Activiteit
  Dit kan betekenen:
  Een creatieve activiteit, zoals: plakken, verven en tekenen
  Een zintuiglijke activiteit, zoals: verven met water op tafel, spelen en tekenen met scheerschuim op tafel en voelspelletjes met verschillende materialen
  Een muzikale activiteit. Zoals: samen zingen, samen dansen op muziek en samen muziek maken met instrumentjes.
  Buiten spelen
  Binnen vrij spelen
  Puzzelen of een spelletje doen
 • 11.30 uur Lunch
  De kinderen zitten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen krijgen een pure warme maaltijd aangeboden en een beker water na het eten van de maaltijd, zodat ze niet al een volle maag hebben van het drinken voordat ze gaan eten. Na het eten worden de gezichten en de handen van de kinderen schoongewassen met een washand. Er wordt voor ieder kind een aparte, schone washand gebruikt.
 • 12.30 uur Verschoon- en toiletronde en uitkleden
  Na het schoonwassen van de monden worden de kinderen uitgekleed en verschoond. Na het uitkleden mogen de kinderen vrij spelen. Na het verschonen worden de knuffels en spenen gepakt en brengen de pedagogisch medewerkers hen naar bed. 
 • 13.00 uur Activiteiten voor de kinderen die niet in bed liggen
  De kinderen die wakker zijn, gaan indien het weer het toelaat buitenspelen met een pedagogisch medewerker of doen een spelletje met de pedagogisch medewerker.
 • 14.45 - 15.00 uur Uit bed, verschonen, toiletronde en aankleden
  De kinderen worden uit bed gehaald. Daarna worden ze verschoond of gaan naar de toilet. Vervolgens worden ze aangekleed.
 • 15.15 uur De kinderen gaan aan tafel met de pedagogisch medewerkers en krijgen allemaal iets te drinken en een stukje gebakken brood met een groentespread. Daarbij wordt er een boekje voorgelezen, gezongen of gezellig gekletst met de kinderen.
 • 15.45 uur Activiteiten
  De kinderen spelen buiten, doen binnen een activiteit met de pedagogisch medewerkers of spelen binnen vrij.
 • 17.00 uur Tafelmoment/eetmoment
  De kinderen krijgen nog een keer iets te drinken en groente en/of een versnapering te (koekje o.i.d) eten.