logo

Openingstijden kdv

De openingstijden van het kinderdagverblijf van Kindercentrum Babbels zijn:

  • maandag 7.30 uur t/m 18.30 uur
  • dinsdag 7.30 uur t/m 18.30 uur
  • woensdag 7.30 uur t/m 18.30 uur
  • donderdag 7.30 uur t/m 18.30 uur
  • vrijdag 7.30 uur t/m 18.30 uur

Op aanvraag is het mogelijk opvang af te nemen vanaf 07.00 uur tegen extra betaling.

Van 7.30 uur tot 9.15 uur kunnen kinderen gebracht worden en vanaf 16.00 uur kunnen zij weer opgehaald worden. Indien ouders door omstandigheden hun kind ná 9.15 uur moeten brengen of vóór 16.00 uur op willen halen, verzoeken wij hen dit vooraf aan de pedagogisch medewerkers mee te delen. Dit in verband met de planning van het dagprogramma.
Tot 9.15 uur is er voor de ouders gelegenheid om met elkaar koffie te drinken of met de pedagogisch medewerkers te spreken en rustig afscheid te nemen van hun kind.

De diverse stamgroepen zijn van 7.30 uur tot 8.00/8.30 uur en vanaf 17.30/18.00 tot 18.30 uur samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen.

Kinderdagverblijf Babbels is geopend op werkdagen gedurende 51 weken per jaar, met uitzondering van de algemene feest- en gedenkdagen en de overige door Babbels bepaalde sluitingsdagen.

Wij zijn gesloten op de volgende nationaal erkende feestdagen:
· Nieuwjaarsdag
· Pasen
· Koningsdag
· Hemelvaart
· Pinksteren
· Kerstavond sluiten we om 18.30 uur
· Kerst
· Tussen kerst en oud en nieuw

Afwijkende sluitingdagen worden ruim van te voren schriftelijk en via aankondigingen kenbaar gemaakt.

De directie kan om organisatorische redenen besluiten het kinderdagverblijf tijdelijk te sluiten (bijvoorbeeld in verband met een besmettelijke ziekte).