logo

Dagindeling

Op het kindercentrum wordt een vast dagprogramma gehanteerd. Dit wil zeggen dat de kinderen op gezette tijden eten, drinken, een schone luier krijgen en slapen. Jonge baby's slapen uiteraard in hun eigen ritme. Het ontbijt is op Babbels geen onderdeel van het dagprogramma. Kinderen moeten om die reden dan ook thuis ontbeten hebben vóór zij naar Babbels komen.

De activiteiten die plaatsvinden, náást de vaste activiteiten, zijn meestal per dag verschillend.

De dagindeling is als volgt:

 • 7.30 - 9.00 uur Binnenkomst van de kinderen.
  Er is tijd voor ouders om bijzonderheden met betrekking tot hun kind over te dragen aan de pedagogisch medewerkers en rustig afscheid te nemen.
 • 8.30 uur de kinderen gaan aan de gang om hun eigen brood te kneden, welke zij bij het tussendoortje van 15.15 uur nuttigen.
 • 9.00 uur Tafelmoment
  De kinderen zitten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. Er wordt begonnen met elkaar goedemorgen te wensen d.m.v. een liedje. Daarna voeren de pedagogische medewerkers een poppenspel (meestal verbonden aan het seizoen) uit. poppenspelTerwijl de ene pedagogisch medewerker bezig met de activiteit, schilt de andere pedagogisch medewerker het fruit aan tafel. Zo zien de kinderen hoe het fruit er uit ziet en hoe het proces is naar de gesneden stukjes fruit op de schaal. Elk kind krijgt minimaal een half stuk fruit. Zij worden daarnaast wel gestimuleerd, maar niet gedwongen, om meer te eten. We kiezen er bewust voor om bij de peutergroep niet alle kinderen een eigen bakje of bordje met fruit te geven. Het fruit ligt op een schaal met verdeelvakjes zodat de kinderen leren elkaar te ‘helpen' doordat ze het bord aan elkaar door moeten geven. Tevens leren ze op deze manier dat ze op elkaar moeten wachten. Na het fruit krijgen de kinderen verantwoorde (diksap) vruchtensap te drinken. We proberen de kinderen in ieder geval één beker leeg te laten drinken omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen genoeg vocht binnen krijgen. 
  Wanneer er liedjes worden gezongen aan tafel dan wordt er op de babygroep gebruik gemaakt van een mandje met voorwerpen, bij elk voorwerp hoort een liedje. Op de dreumesgroep en de  peutergroep mogen de kinderen, uit het hoofd, allemaal een liedje noemen dat ze graag willen zingen.
 • 10.00 uur ongeveer Verschoon- en toiletronde
  Op de dreumesgroep worden alle kinderen (tót 2 jaar) op de commode verschoond. Dit is een individueel moment van aandacht. De kinderen van de peutergroep die niet zindelijk zijn worden staand in de toiletruimte verschoond. De kinderen mogen zelf kiezen of ze op de toilet willen zitten of niet. Na het zitten op de toilet, mogen de kinderen bij wijze van beloning en vanuit hygiëneoverwegingen hun handen wassen.
 • 10.30 uur Activiteit
 • Dit kan betekenen:
  •  Een creatieve activiteit, zoals: plakken, verven en tekenen
  •  Een zintuiglijke activiteit, zoals: verven met water op tafel, spelen en tekenen met scheerschuim op tafel en voelspelletjes met verschillende materialen
  •  Een muzikale activiteit. Zoals: samen zingen, samen dansen op muziek en samen muziek maken met instrumentjes.
  •  Buiten spelen
  •  Binnen vrij spelen
  • Puzzelen of een spelletje doen
 • 11.30 uur Lunch
  De kinderen zitten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen krijgen een pure warme maaltijd aangeboden en een beker water na het eten van de maaltijd, zodat ze niet al een volle maag hebben van het drinken voordat ze gaan eten.  Na het eten worden de gezichten en de handen van de kinderen schoongewassen met een washand. Er wordt voor ieder kind een aparte, schone washand gebruikt.
 • 12.30 uur Verschoon- en toiletronde en uitkleden
  Na het schoonwassen van de monden worden de kinderen uitgekleed en verschoond. Na het uitkleden mogen de kinderen vrij spelen. Na het verschonen worden de knuffels en spenen gepakt en brengen de pedagogisch medewerkers hen naar bed. De pedagogisch medewerker blijft bij de peuters zitten totdat zij slapen en blijft op de groep.
 • 13.00 uur Activiteiten voor de kinderen die niet in bed liggen
  De kinderen van de peutergroep die wakker zijn, gaan indien het weer het toelaat buitenspelen met een pedagogisch medewerker (meestal pw-er van de BSO i.v.m. pauze's) of doen een spelletje met de pedagogisch medewerker. 
 • 14.45 - 15.00 uur Uit bed, verschonen, toiletronde en aankleden
  De kinderen worden uit bed gehaald. Daarna worden ze verschoond of gaan naar de toilet. Vervolgens worden ze aangekleed.
 • 15.15 uur Tafelmoment
  De kinderen gaan aan tafel met de pedagogisch medewerkers en krijgen allemaal iets te drinken en een stukje gebakken brood met een groentespread. Daarbij wordt er een boekje voorgelezen, gezongen of gezellig gekletst met de kinderen.
 • 15.45 uur Activiteit
  De kinderen spelen buiten, doen binnen een activiteit met de pedagogisch medewerkers of spelen binnen vrij.
 • 17.00 uur Tafelmoment/eetmoment
  De kinderen krijgen nog een keer iets te drinken en een versnapering te (koekje o.i.d) eten.