logo

Benadering en communicatie

Wat betreft de benadering van kinderen en communicatie met kinderen, gebruiken wij bepaalde uitgangspunten van verschillende pedagogische stromingen zoals; ‘Reggio Emilia' , zoals het ‘krachtig kindbeeld' en de communicatie van kinderen in ‘honderd talen'. Uitgangspunten vanuit de antroposofie van Rudolph Steiner zijn bijvoorbeeld wilsopvoeding en aandacht voor mooie dingen en eigen creativiteit.

communicatie kindhoogte

De manier waarop kinderen benaderd worden en met hen gecommuniceerd wordt, heeft een belangrijkeke plaats binnen Kindercentrum Babbels. De benadering van pedagogisch medewerkers naar kinderen toe is van groot belang voor hun 

emotionele veiligheid. Daarnaast leren kinderen hierdoor hoe zij anderen kunnen benaderen. De benadering van de pedagogisch medewerker heeft in dit opzicht een duidelijke voorbeeldfunctie. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust dat ze nabootsingswaardig moeten zijn voor de kinderen.

De manier van communiceren zorgt ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. Dit heeft te maken met het feit dat met gebruik van verbale en non-verbale communicatie een kind getroost kan worden. Tevens kan de pedagogisch medewerker in de communicatie naar een kind toe, respect laten blijken voor het feit dat het kind een uniek wezen is. Hierdoor zal het kind zich ‘gehoord' en geaccepteerd voelen.