logo

Ervaringen en persoonlijke emoties

Zuigelingen beheersen veel vaardigheden eerder dan volgens de klassieke ontwikkelingspsychologie bekend is. Bij heel jonge kinderen kunnen wij emoties in het gezichtje en de houding lezen. Dreumesen en peuters kunnen bij volwassenen emotionele reacties uitlokken en voorspellen.

De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels geven de kinderen ruimte voor emoties en het tonen daarvan. Daarnaast wordt door hen op een speels onderwijzende manier aandacht besteedt aan emoties. Bijvoorbeeld door het zingen van een liedje: een liedje over zeven kleine eendjes die zomaar de straat over steken. Dit liedje eindigt met de zin ‘Mama eend wordt kwaad!!!', waarbij de pedagogisch medewerkers en kinderen met de handen op de tafel slaan. De kinderen leren hierdoor dat ‘boos zijn' vaak gepaard gaat met harde geluiden.
Vooral op de baby en dreumesgroep moeten de kinderen nog leren wat emoties zijn en welke emoties bij welke situatie of gebeurtenis horen. Belangrijk is dat kinderen leren dat de emoties die zij hebben altijd legitiem zijn. Dit houdt in dat wij niet tegen een kind van 13 maanden kunnen zeggen: ‘Je hoeft niet te huilen'. Wij kunnen immers niet weten wat het kind voelt en waaróm het huilt. De pedagogisch medewerkers van het kindercentrum erkennen de emoties van kinderen door ze te benoemen en te zeggen dat het kind deze mág hebben en uiten.

Wij willen de kinderen leren dat huilen omdat zij zich pijn hebben gedaan of omdat zij iemand ‘missen' anders is dan wanneer zij huilen wanneer zij proberen een stuk speelgoed terug te krijgen dat van hen is afgepakt. De kinderen die zich verbaal goed en duidelijk kunnen uitdrukken, wordt geleerd dat zij kunnen praten om hun doel te bereiken.
Wanneer een kind pijn heeft, omdat het bijvoorbeeld gevallen is, troost de pedagogisch medewerker hem. Maar wanneer hij huilt omdat er speelgoed van hem afgepakt wordt, pakt de pedagogisch medewerker dit verbaal aan. Zij benoemt wat er gebeurt en vertelt hoe de situatie verbaal opgelost kan worden.
Een andere vaardigheid die valt onder emotionele competenties, is doorzettingsvermogen. Een kind kan leren een dergelijke positieve instelling te hebben om, wanneer iets niet meteen lukt, het tóch nog een keer te proberen. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels zullen de kinderen hierin stimuleren door hen op een positieve manier aan te moedigen.

Ervaringen die leuk zijn, kunnen voor kinderen spannend zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat ouders van een kind de pedagogisch medewerkers en directie uitnodigen voor hun bruiloft. Voor een kind kan het trouwen van zijn ouders erg indrukwekkend zijn, op een positieve manier. Wanneer pedagogisch medewerkers aanwezig zijn geweest op de receptie of het feest kunnen zij op het kindercentrum extra aandacht besteden aan dit onderwerp en de beleving van het kind.