logo

Zindelijkheid

Kinderen tot twee jaar worden op Kindercentrum Babbels op de commode verschoond. Wij kiezen hiervoor omdat wij dat contactmoment heel belangrijk vinden, even gerichte aandacht voor het kleine kind.

Vanaf twee jaar mógen de kinderen op de w.c. zitten, maar ze hoeven niet te plassen. Zindelijkheidstraining wordt op het kindercentrum gedaan na goed overleg met de ouders. Vanuit het kindercentrum geldt het beleid: wanneer een kind drie keer binnen een dagdeel in zijn broek plast (tijdens het trainen van zindelijkheid) krijgt hij weer een luier aan. Dit doen wij om te voorkomen dat kinderen gedemotiveerd wordt door teleurstelling en om een werkbare situatie te behouden voor de pedagogisch medewerkers.

Kinderen worden niet gedwongen om op de w.c. te gaan zitten. Er wordt dus geen nadruk gelegd op het feit dat zij zindelijk moeten worden. Dit in de eerste plaats om trauma's op het gebied van toiletgang te voorkomen. Ten tweede omdat de sluitspieren van een kind pas rond de 24 maanden voldoende ontwikkeld zijn om zindelijk te kunnen worden.
Soms duurt het zelfs nog langer voordat kinderen op de w.c. gaan plassen.

Oorzaken hiervan zijn:

  •  Latere ontwikkeling van het signaal: volle blaas, ik moet naar de wc.
  •  Zo opgaan in spel dat hij het niet wil onderbreken voor plassen.

De meeste kinderen zijn met hun vierde jaar zindelijk.