logo

Krachtig kindbeeld

Wij gaan ervan uit dat kinderen worden geboren met vele mogelijkheden. Ze zijn sterk, krachtig en creatief. Een kind is een door en door sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen en uit is op communicatie met de ander en de wereld.

Uitgaande van deze visie laten de pedagogisch medewerkers de kinderen eerst zélf dingen proberen of problemen oplossen. Daarnaast willen zij kinderen de ruimte geven ervaringen op te doen en gaan zij er vanuit dat het kind best veel dingen al kán, waardoor kinderen zelfvertrouwen aanleren.

Er is een groot machtsverschil tussen de pedagogisch medewerker en het jonge kind. Wanneer pedagogisch medewerkers zich overal mee gaan bemoeien en -goed bedoelde- hulp en aanwijzingen geven, krijgt het kind een zwak zelfbeeld; hij durft niets meer alleen te doen en heeft veel hulp nodig.
De pedagogisch medewerker zal ook bijvoorbeeld het zelfbeeld van een peuter versterken door hem te vragen een jonger kind te helpen met het aantrekken van zijn jas, te helpen met tafel dekken of iets naar de keuken te brengen, ‘omdat hij dat zo goed kan'.

Fysiek gezien benaderen wij de kinderen op kindhoogte. Dat wil zeggen dat de ogen van de pedagogisch medewerker op dezelfde hoogte zijn als die van het kind, en zij het kind aankijken terwijl zij tegen hen praten.
De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen ook eerst aanspreken voordat zij iets met ze gaan doen. Bijvoorbeeld wanneer zij van plan zijn het kind op te tillen. Als er een baby op het speelkleed ligt, de pedagogisch medewerker van achteren aan komt lopen en hem plotseling optilt, schrikt hij enorm. Wanneer hij eerst bij zijn naam genoemd wordt, kijkt hij automatisch op. Waardoor hij tijdig ziet dat hij opgetild zal worden. Deze manier van benaderen hanteren wij voor kinderen van alle leeftijden binnen het kindercentrum.

Als een dreumes of peuter van veraf iets toegeroepen wordt, werkt dat vaak niet. De boodschap komt dan niet over. Hij kan namelijk niet luisteren naar stemmen die van ver komen. Dreumesen en peuters kunnen over het algemeen luisteren over een afstand die net zoveel meters bedraagt als de jaren van hun leeftijd; bij twee jaar op twee meter afstand en bij drie jaar op drie meter afstand. Na ongeveer de vijfde verjaardag kunnen kinderen ook op grotere afstand luisteren, net als volwassenen.
Wanneer pedagogisch medewerkers een kind op meters afstand iets duidelijk willen maken, lopen zij er naartoe. Wij willen in deze vorm van benadering vooral uiting geven aan ons respect voor het kind als uniek persoon.