logo

Honderd talen

Wij zijn van mening dat kinderen met anderen communiceren en zichzelf uitdrukken op honderd manieren, in honderd talen. Zij kunnen zich uiten in dans, in muziek, in drama, in klei, op papier etc. Iedere taal heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het ontwikkelen van deze talen wordt dus gezien als middel om te communiceren. In de praktijk betekent dit; dat bijvoorbeeld op de groep twee kinderen van anderhalf nog geen woorden tegen elkaar zeggen maar wanneer de pedagogisch medewerker ‘de kabouterdans' van kabouter Plop aanzet, pakt één van hen de handjes van de ander en gaat met hem ‘dansen'. Door elkaar vast te houden en samen rondjes te draaien ‘zeggen' ze als het ware tegen elkaar: ‘Ik ken jou, ik vind het fijn om samen met jou plezier te maken.'

Op alle groepen wordt naast verbale communicatie door de pedagogisch medewerkers gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal en lichaamstaal zoals arm- of handgebaren, mimiek, een poppenspel en hand- en vingerspelletjes. De pedagogisch medewerkers van Kindercentrum Babbels vinden het belangrijk te horen wat het kind te vertellen heeft. Hoe jong het kind ook is, zij brengen het geduld op om te achterhalen wat het kind duidelijk wil maken.

Nog een essentieel onderdeel van communicatie voor kinderen is het nemen en geven van de beurt om iets te zeggen of te doen. Hieraan wordt elke dag aandacht besteed. 's Ochtends tijdens het tafelmoment geven en krijgen kinderen de beurt voor het kiezen van een liedje. Wanneer peuters 's middags aan tafel zitten en een kringgesprek gevoerd wordt, zullen zij ook weer de beurt aan een ander moeten geven of wachten tot zij hem krijgen. De peuters wordt geleerd niet door elkaar te roepen. In plaats daarvan vertellen de pedagogisch medewerkers hen dat zij stil moeten zijn en geven hen één voor één de beurt om iets te vertellen. Kinderen leren op deze manier wachten op elkaar, eigen ruimte innemen om iets te zeggen of te doen en communiceren in groepsverband. 

honderd talen

Een ander onderdeel van communicatie is het luisteren naar een verhaal en het kijken naar en begrijpen van plaatjes en foto's. Hier wordt ruimschoots aandacht aan besteed op het kinderdagverblijf. Er wordt elke dag voorgelezen uit boeken met veel mooie platen. Wanneer een nieuw verhaal voorgelezen of verteld is, zal dit door de pedagogisch medewerker met de kinderen besproken worden. Op die manier wordt duidelijk welke kinderen het verhaal begrepen hebben. Jonge kinderen kunnen hierin weer van oudere leren hoe dit gaat.