logo

De groep

Binnen het kindercentrum zijn we van mening dat de kinderen hun emotionele veiligheid voor een groot deel ontlenen aan de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenootjes op de groep. Onderdeel zijn van een groep geeft jonge kinderen een gevoel van vertrouwdheid. Het zorgt voor herkenning wanneer ze andere kinderen zien en ontmoeten die net zo groot zijn als zijzelf, met hetzelfde speelgoed spelen als zijzelf en ook samen met hen aan de tafel eten, drinken en liedjes zingen. Hele jonge kinderen kunnen al samen spelen als ze het speelpatroon (her)kennen door de herhaling. Ze hebben hierbij veel plezier, vooral met zang en de grappige bewegingen die hierbij horen.

Het belang van (het opgroeien in) een groep komt naar voren in de volgende punten:

  • Voor kinderen geldt vaak: ‘zien eten doet eten'.
  • Een kind wordt beloond voor zijn gedrag. Een ander kind wil dit ook en gaat dit gedrag overnemen.
  • Kinderen kunnen spelmogelijkheden die zij van elkaar zien overnemen.
  • Interactie van kinderen met de pedagogisch medewerker kan aanzetten tot initiatief nemen.
  • De groep geeft kinderen het gevoel niet de enige te zijn.
  • Kinderen kunnen een huilend groepsgenootje troosten. Dit schept een vertrouwensband. Het is namelijk een andere manier van troosten dan die van een volwassene.
  • Kinderen leren in een groep dat je niet altijd een volwassene nodig hebt om dingen op te lossen. Ze komen erachter dat je met z'n tweeën meer kan dan alleen. Ze leren samenwerken.
  • Een huilend kind krijgt in een groep de mogelijkheid om zich af te vragen: ‘Ik huil, die ander huilt niet, waarom huil ik eigenlijk?'

Het beleid waarmee gewerkt wordt, heeft als voordeel dat kinderen van 6 weken oud tot 4 jaar oud vaak in de mogelijkheid zijn om met elkaar te spelen. Kinderen kunnen daardoor veel verschillende sociale contacten aangaan. Daarnaast biedt deze manier van werken de mogelijkheid dat broertjes en zusjes (tijdelijk) samen in één groep zitten en /of spelen, wat een bepaalde veiligheid en vertrouwdheid biedt. Daarnaast is het zo dat kinderen die zelf geen broertje of zusje hebben met baby's van 6 maanden leren omgaan. Zij ontwikkelen op deze manier het besef dat er ook kinderen zijn die kleiner zijn dan zij, die minder kunnen dan zijzelf. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat zij zich ouder en wijzer voelen, wat hen veiligheid en zekerheid biedt.