logo

Overlijden van een gezinslid

Kindercentrum Babbels vindt het vooral belangrijk kinderen eerlijk te vertellen dat het overleden gezinslid er niet meer is. Wij zullen het kind dan ook niet voorhouden dat het bewuste gezinslid ‘slaapt'. Hier staan wij niet achter omdat wij van mening zijn dat dit bij kinderen angst kan oproepen wanneer zij moeten gaan slapen. We willen daarom duidelijk het verschil laten blijken tussen ‘slapen' en ‘dood' zijn. Wij zullen ouders die hun kind dit vertellen, vragen dit níet te doen.

Wanneer ouders hun kind vertellen dat de overledene een sterretje is geworden of in de hemel is, zullen de pedagogisch medewerkers dit hen eveneens vertellen. Hierover vindt goed overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers en ouders.

Om ouders bij te staan die hun partner verloren hebben, gaat de directie samen met één pedagogisch medewerker van elke groep van het kindercentrum naar de uitvaartdienst, condoleance, begrafenis, of crematie. Het geeft kinderen die een ouder verloren zijn een vertrouwd gevoel wanneer zij de bekende gezichten van het dagverblijf zien. Op deze manier betuigen pedagogisch medewerkers en directie medeleven met ouders en kinderen en zijn betrokken bij hun verdriet. Daarnaast bieden wij extra opvang voor het kind, tijdens de eerste periode van rouw, om de nabestaande ouder te ontlasten.