logo

Activiteiten

Activiteiten worden op Kindercentrum Babbels gedaan omdat de kinderen er plezier aan beleven maar ook omdat zij zich hierbinnen kunnen ontplooien op het gebied van sociale en persoonlijke competenties. Wij zijn van mening dat de activiteiten die wij aanbieden geen schools karakter moeten hebben. Ze moeten ervoor zorgen dat de kinderen een fijne tijd hebben maar daarnaast moeten deze activiteiten voorzien in de mógelijkheden tot persoonlijke en sociale ontwikkeling. Kortom, wij willen kinderen ‘spelenderwijs' in de gelegenheid stellen om te ‘leren'. Toevoeging hierbij is dat wij het kind vrij willen laten in bijvoorbeeld creatieve expressie. Pedagogisch medewerkers moeten zich realiseren dat kínderen het knutselwerk maken, niet zijzelf. Wanneer het kind vindt dat het ‘af'' is, is het ‘af'!

activiteit 2

Wanneer zij een jaar of twee zijn gaan kinderen ‘ik' zeggen. Het devies van de tweejarige is: ‘ik ben twee dus ik zeg nee!'. Dit is een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Het kind ontdekt dat hij een eigen persoon is met eigen wensen en ideeën. In deze fase ontwikkelt het kind een eigen wil en een eigen mening. Kinderen mogen daarom zelf beslissen of zij mee willen doen met de activiteiten die aangeboden worden door de pedagogisch medewerkers. Tijdens momenten van vrij spel mogen kinderen tevens zelf hun materiaal of speelgoed kiezen. Wij willen de kinderen leren dat ze een eigen wil hebben en deze te gebruiken. Door de kinderen zelf keuzes te laten maken, geven wij hen de kans hun wil te oefenen.

Daarnaast stimuleren wij hiermee de ontwikkeling van het kind tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierin wordt tevens de basis gelegd van het ontdekken ‘wie' ze zijn en waar hun interesses liggen. In dit uitgangspunt komt het respect wat wij hebben voor de autonomie van het kind naar voren. Het kind heeft een eigen wil en wil graag ‘groot' worden. Er zijn overigens situaties waarin geen ruimte of tijd is om kinderen zelf te laten kiezen of waarin het te moeilijk voor hen is. Dan wordt door de pedagogisch medewerker duidelijk aan het kind uitgelegd dat er op dat moment niets te kiezen valt.

Voor de verbreding en verdieping van het spel hebben kinderen de aandacht en begeleiding van de volwassene nodig. De pedagogisch medewerkers willen de kinderen stimuleren tot spel door het creëren van een uitdagende speel-/leeromgeving. Daarnaast nemen zij ook vaak deel aan de activiteit of het spel om de kinderen een voorbeeld te geven of nieuwe spelmogelijkheden te laten zien. Om dit te kunnen bereiken wil Kindercentrum Babbels dat de pedagogisch medewerkers tijdens vrijspelmomenten zoveel mogelijk op de grond zitten en bewust kijken naar wat de kinderen aan het doen zijn. Op deze manier kan een kind ook makkelijker contact zoeken met de pedagogisch medewerker.

Uitgangspunt van Kindercentrum Babbels is dat kinderen zélf leren denken. Om deze vaardigheid te stimuleren stelt de pedagogisch medewerker vragen tijdens spel en activiteiten. Dit stimuleert het ‘samen denken' van pedagogisch medewerker en kind.